Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Khuyến nghị tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan như sau:

1. Tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ, kênh giao tiếp trên Internet, mạng xã hội tại Việt Nam để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng tối đa các phương tiện, hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua email, tin nhắn, điện thoại.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 theo Quyết định số: 2990/QĐ-UBND, ngày 21/11/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gửi kèm theo văn bản này.

Địa chỉ truy cập Hệ thống dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc: dichvucong.vinhphuc.gov.vn (có hướng dẫn sử dụng gửi kèm) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn

Mọi thắc mắc liên hệ: ông Vượng 096 913 2486, ông Việt 091 516 3312 – Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc để được hỗ trợ.

Nguồn: Công văn số 85/STTTT-BCXB ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19