Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9-2021

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19