Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch COVID-19″

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19