Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 24/KH – SYT ngày 12/4/2021 của Sở Y tế về việc Tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2021

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19