Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19