Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Hướng dẫn số 3959/SYT-NVYD ngày 24/10/2021 của SYT triển khai Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 và Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19