Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 11608/CV-BCĐ hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh COVID-19 tại các bệnh viện Dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đối với người bệnh là trẻ em dưới 16 tuổi:

Cho phép Cha/mẹ/thân nhân/người chăm sóc trẻ em được đi cùng trẻ đến Cơ sở điều trị để chăm sóc trẻ theo hướng dẫn tại Văn bản số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.

Ưu tiên chọn người đã mắc COVID-19 hoặc đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2 được tiêm trước đó tối thiểu 14 ngày) để chăm sóc trẻ.

Người chăm sóc phải cam kết tự nguyện vào chăm sóc trẻ sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chốngdịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, địa phương quản lý bệnh nhân, ban hành quyết định cho phép người chăm sóc được đi cùng trẻ đến Cơ sở điều trị. Sau khi người bệnh ra viện, người chăm sóc tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh. Thời điểm thực hiện cách ly bắt đầu tính từ ngày người bệnh ra viện.

Đối với người bệnh là người bệnh cao tuổi, người có bệnh lý nền, không thể tự chăm sóc bản thân

Cơ sở điều trị thực hiện đánh giá, phân loại nguy cơ của người bệnh theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021. Trường hợp người bệnh nguy cơ cao hoặc rất cao, đồng thời không đủ khả năng tự chăm sóc bán thân thì cho phép thân nhân vào chăm sóc người bệnh tại Cơ sở điều trị.

Ưu tiên chọn người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (có giây ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) để chăm sóc bệnh nhân.

Người chăm sóc phải cam kết tự nguyện vào chăm sóc bệnh nhân sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố nơi người bệnh cư trú, ban hành quyết định cho phép thân nhân được đi cùng bệnh nhân đến Cơ sở điều trị. Sau khi người bệnh ra viện, người chăm sóc tiếp tục cách ly y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 3180/QĐ-ƯBND ngày 20/11/2021 và Văn bản số 11285/UBND-VX1 ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh. Thời điểm thực hiện cách ly bắt đầu tính từ ngày người bệnh ra viện.

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thân nhân chăm sóc người bệnh:

Trong thời gian người bệnh đang điều trị tại Cơ sở điều trị:

Lấy mẫu xét nghiệm định kỳ vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14. Sau đó, nếu thời gian điều trị của người bệnh kéo dài thì lấy mẫu cho người chăm sóc 1 lần/tuần.

Lấy mẫu tại thời điểm người chăm sóc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

Sau khi người bệnh ra viện: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 và Văn bản số 11285/UBND-VX1 ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian đi cùng người bệnh điều trị tại Cơ sở điều trị, người chăm sóc người bệnh được xác định là F1 và được ngân sách Nhà nước bảo đảm các chi phí theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/2/2021, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ nêu trên và các quy định hiện hành./.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19