Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Hướng dẫn giải quyết cho người ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19