Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Điều chỉnh nội dung áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3048/QĐ-UBND tỉnh điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19″ trên địa bàn.

Theo quyết định trên, các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (trừ karaoke, massage), các sân golf, sân tập golf, dịch vụ Spa – chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có cấp độ 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vắc xin phòng dịch COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh (có giấy xác nhận ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

Tính đến 15h ngày 10/11, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc cấp độ 2; 6/9 huyện, thành phố thuộc cấp độ 1 (vùng xanh), 3 đơn vị cấp độ 2 (vùng vàng); 119/136 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1, 17 đơn vị thuộc cấp độ 2.

Nga Hải

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19