Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Đại đa số đồng thuận sẵn sàng đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19


78% ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi là “rất cần thiết, cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt; coi việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em giống như tiêm các loại vaccine thông thường (ho gà, uốn ván, lao, sởi…)”. Đại đa số ý kiến (81%) cho rằng họ “sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19” nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong thời gian tới.

Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02, Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu thập những thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân chung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Số lượt người tham gia trả lời là 387.037. Viện Dư luận xã hội đã tiến hành chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng, chọn 18.743 mẫu, đại diện cho các giai tầng và 6 khu vực kinh tế – xã hội của cả nước. Kết quả cụ thể như sau:

1. Về mức độ quan tâm việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi

78% số người được hỏi cho biết họ “Rất quan tâm” đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Tỷ lệ “Khá quan tâm” là 19%. Chỉ 1% số người được hỏi bày tỏ thái độ ít hoặc không quan tâm đến vấn đề này.

Mức độ quan tâm trong nhóm những người có con từ 5-11 tuổi khá tương đồng với tỉ lệ chung (79% những người trong nhóm này “Rất quan tâm”).

Bảng 1. Mức độ quan tâm đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi

 Tỷ lệ chungTỷ lệ trong nhómcó con từ 5-11 tuổi
1. Rất quan tâm78%79%
2. Khá quan tâm19%19%
3. Ít quan tâm1%1%
4. Không quan tâm1%1%
5. Khó trả lời1%0%

2. Nhận thức về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong thời điểm hiện nay

78% ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi là “Rất cần thiết, cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt; coi việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em giống như tiêm các loại vaccine thông thường (ho gà, uốn ván, lao, sởi…)”. Tỷ lệ này trong nhóm những người có con trong độ tuổi từ 5-11 tuổi là 76%.

Bảng 2. Tỷ lệ đánh giá mức độ cần thiết của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi

 Tỷ lệ chungTỷ lệ trong nhóm có con từ 5-11 tuổi
1. Rất cần thiết, cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt; coi việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em giống như tiêm các loại vaccine thông thường (ho gà, uốn ván, lao, sởi…)78%76%
2. Chưa thực sự cần thiết, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng ảnh hưởng của vaccine đến trẻ em trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế14%15%
3. Bản thân không có đủ thông tin để  đánh giá/khó trả lời8%9%

3. Về mức độ sẵn sàng đưa trẻ em từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Đại đa số ý kiến (81%) cho rằng họ “Sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19” nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong thời gian tới. Tỷ lệ này trong nhóm những người có con trong độ tuổi từ 5-11 tuổi là 80%.

Tỷ lệ “Do dự hoặc chưa muốn đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19” là 12%. Chỉ có 3% cho rằng họ “Không sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19”.

Bảng 3. Tỉ lệ sẵn sàng đưa trẻ em từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

 Tỷ lệ chungTỷ lệ trong nhóm có con từ 5-11 tuổi
1. Sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-1981%80%
2. Do dự hoặc chưa muốn đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-1912%13%
3. Không sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-193%4%
4. Khó trả lời4%4%

4. Trong số những người sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19, đa số ý kiến cho biết họ sẵn sàng cho con, cháu đi tiêm vì: “Mong muốn con, cháu mình được an toàn trước dịch bệnh, nếu có nhiễm bệnh cũng nhanh khỏi, không bị nặng” (70%).

5. Tỷ lệ số người “Rất tin tưởng” vào khả năng kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian tới chiếm 72%. Tỷ lệ này tăng cao nhất so với kết quả khảo sát từ tháng 8/2021 tới nay./.

Nguồn: baochinhphu.vn

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19