Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 992/SYT-NVYD ngày 11/5/2021 của Sở Y tế thông báo phân luồng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19