Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 9845/CV-BCĐ ngày 07/11/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc khẩn trương triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19