Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 8619/CV-BCĐ ngày 17/11/2020 của BCĐ tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tạm thời đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19