Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 8217/UBND-KT5 ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc tiêm không đúng đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19