Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 817/UBND- VX1 ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19