Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 78/CV-BCĐ ngày 05/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19