Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 7724/UBND-CN1 ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát do địa phương thành lập trên các đường nhánh thông thương với các địa phương lân cận

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19