Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 766/UBND-VX1 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc cập nhật thông tin trực tuyến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV) gây ra để phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19