Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 757/UBND-VX2 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các cơ quan nhà nước

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19