Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 731/CV-BCĐ ngày 31/01/2021 của BCĐ tỉnh về khai báo, thực hiện cách ly, xét nghiệm, quản lý, theo dõi người về từ ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19