Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 7098/UBND-VX1 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định 2230/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19