Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 703/CV-BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc tiếp tục đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19