Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 6479/UBND-VX3 của UBND tỉnh về việc thực hiện khai báo y tế thông qua quét mã QR code tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phục vụ phòng, chống dịch COVID – 19.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19