Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 644/UBND-TH2 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra