Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 644/UBND-TH2 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19