Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 523/CV-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19