Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 425/BYT-DP, ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19