Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 405/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về triển khai thí điểm quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19