Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3471/UBND-KT3 ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19