Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3430/UBND-VX1, ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19