Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3272-CV/TU ngày 24/3/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút covid – 19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19