Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3162-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) gây ra