Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3162-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) gây ra

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19