Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3098/SYT-NVYD ngày 02/9/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý công tác khai thực hiện xét nghiệm COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19