Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2802/UBND-KT2 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19