Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2704/UBND-VX1 ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai rà soát, tổ chức các ly đối với các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19