Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2646/UBND-VX4 ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các sơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19