Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2497/UBND-VX1 ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ bệnh viện Bạch Mai về Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19