Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2420/UBND-KT2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc giảm giá nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp… do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19