Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2381a/UBND-VX1 ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp khoanh vùng, giám sát, điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch Covid-19 tại xã An Hòa, huyện Tam Dương

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19