Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2244/UBND-VX1 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người nhà người bệnh nhân viên y tế về Vĩnh Phúc từ bệnh viện Bạch Mai và trường hợp khác

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19