Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2129/UBND-VX3 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh