Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1619/UBND-VX1 ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp liên quan đến chuyến bay VN 0054