Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1619/UBND-VX1 ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp liên quan đến chuyến bay VN 0054

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19