Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1535/BYT-DP, ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế v/v tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19