Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1518/SYT-NVYD ngày 26/7/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện rà soát các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 13/7/2020 trở lại đây

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19