Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1496/CV-BCĐ, ngày 11/3/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh thực hiện quản lý chặt chẽ người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19