Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1136/UBND-TH1 ngày 25/02/2022 về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19