Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 11285/UBND-VX1 của UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19