Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 10814/CV-BCĐ ngày 5/12/2021 của BCĐ hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19