Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1037/UBND-CN1 ngày 16/02/2020của UBND tỉnh về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19