Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 10280/UBND-VX3 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19