Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1027/UBND-VX4 ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần (F1)

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19